Företagsregistret

SEB Pension och Försäkring AB

Adress
106 40 Stockholm
Sverige
Telefon
08-785 10 00
Kategori
Riksbolag, unit-linked
Annan verksamhet
 
Organisationsnummer
516401-8243
Institutnummer hos FI
21103
Status
Aktiv, 1994-01-12

Tillstånd

 • 2000-12-29 IV. Lång olycksfall- och sjukförsäkring (direkt)
  IV. Lång olycksfall- och sjukförsäkring (direkt), [2 kap. 12 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 2000-12-29 1. Olycksfall (direkt)
  1. Olycksfall (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 2000-12-29 2. Sjukdom (direkt)
  2. Sjukdom (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 2000-12-29 Ia) Livförsäkring (direkt)
  Ia) Livförsäkring (direkt), [2 kap. 12 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 1996-11-11 Koncession
  Koncession, [2 kap. 1 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 1996-11-11 Ib) Tilläggsförsäkring till livförsäkring (direkt)…
  Ib) Tilläggsförsäkring till livförsäkring (direkt), [2 kap. 12 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 1996-11-11 III. Försäkr anknuten värdepappersfonder (direkt)
  III. Försäkring anknuten till värdepappersfonder (direkt), [2 kap. 12 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]

Se gränsöverskridande handel

ombud - ia) livförsäkring (direkt)

ombud - ib) tilläggsförsäkring till livförsäkring (direkt)

ombud - iii. försäkr anknuten värdepappersfonder (direkt)

ombud - iv. lång olycksfall- och sjukförsäkring (direkt)

ombud - 1. olycksfall (direkt)

ombud - 2. sjukdom (direkt)

Laddar sidan