Företagsregistret

Navigera AB

Adress
Box 5908
114 89 Stockholm
Sverige
Telefon
Kategori
Auktoriserad AIF-förvaltare
Annan verksamhet
Fondbolag
 
Organisationsnummer
556922-5252
Institutnummer hos FI
59001
Status
Aktiv, 2013-12-27

Tillstånd

 • 2016-02-15 Lämna invråd avs finansiella instr (5 kap)
  Tillstånd för ett fondbolag att lämna investeringsråd avseende sådana finansiella instrument som avses i 5 kap. lagen (2004:46) om värdepappersfonder.
 • 2013-12-27 Tillstånd att förvalta AIF:er
  Tillstånd att förvalta alternativa investeringsfonder, enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder 3 kap. 1 §
 • 2013-12-27 Diskretionär portföljförvaltning, LVF
  Diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument, enligt lag (2004:46) om värdepappersfonder 1 kap. 4 §
 • 2013-12-27 Tillstånd till fondverksamhet
  Tillstånd att driva fondverksamhet, enligt lag (2004:46) om värdepappersfonder 1 kap. 4 §
 • 2013-12-27 Tillstånd förvalta AIF fondstrategi andra strategi…
  Tillstånd att förvalta alternativa investeringsfonder med fondstrategi andra strategier, enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder 3 kap. 1 och 9 §§
 • 2013-12-27 Tillst förvalta AIF fondstrategi fondifond fonder
  Tillstånd att förvalta alternativa investeringsfonder med fondstrategi fond-i-fond-fonder, enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder 3 kap. 1 och 9 §§

Förvaltade fonder

Laddar sidan