Företagsregistret

Butler, Marcus

Adress
Telefon
Kategori
Försäkringsförmedling anställd
Annan verksamhet
 
Organisationsnummer
Institutnummer hos FI
Status
Aktiv

Tillstånd

 • 2019-09-05 e) Försäkring mot brand och annan skada på egendom (direkt)
 • 2019-03-25 12. Fartygsansvar (direkt)
 • 2019-03-25 6. Fartyg (direkt)
 • 2015-05-28 1. Olycksfall (direkt)
 • 2015-05-28 2. Sjukdom (direkt)
 • 2014-03-25 10. Motorfordonsansvar (direkt)
 • 2014-03-25 13. Allmän ansvarighet (direkt)
 • 2014-03-25 17. Rättsskydd (direkt)
 • 2014-03-25 18. Assistans (direkt)
 • 2014-03-25 3. Landfordon (direkt)
 • 2014-03-25 7. Godstransport (direkt)
 • 2014-03-25 8. Brand och naturkrafter (direkt)
 • 2014-03-25 9. Annan sakskada (direkt)

Förmedlare

Laddar sidan