Företagsregistret

Patkovic, Srdjan

Adress
Telefon
Kategori
Försäkringsförmedling anställd
Annan verksamhet
 
Organisationsnummer
Institutnummer hos FI
Status
Aktiv

Tillstånd

 • 2018-08-21 1. Olycksfall (direkt)
 • 2018-08-21 2. Sjukdom (direkt)
 • 2018-05-03 12. Fartygsansvar (direkt)
 • 2018-05-03 6. Fartyg (direkt)
 • 2018-01-18 10. Motorfordonsansvar (direkt)
 • 2018-01-18 13. Allmän ansvarighet (direkt)
 • 2018-01-18 17. Rättsskydd (direkt)
 • 2018-01-18 18. Assistans (direkt)
 • 2018-01-18 3. Landfordon (direkt)
 • 2018-01-18 7. Godstransport (direkt)
 • 2018-01-18 8. Brand och naturkrafter (direkt)
 • 2018-01-18 9. Annan sakskada (direkt)

Förmedlare

Laddar sidan