Företagsregistret

Huzelius, Hugo

Adress
Telefon
Kategori
Försäkringsförmedling anställd
Annan verksamhet
 
Organisationsnummer
Institutnummer hos FI
Status
Aktiv

Tillstånd

 • 2017-11-07 10. Motorfordonsansvar (direkt)
 • 2017-11-07 12. Fartygsansvar (direkt)
 • 2017-11-07 13. Allmän ansvarighet (direkt)
 • 2017-11-07 17. Rättsskydd (direkt)
 • 2017-11-07 18. Assistans (direkt)
 • 2017-11-07 1. Olycksfall (direkt)
 • 2017-11-07 2. Sjukdom (direkt)
 • 2017-11-07 3. Landfordon (direkt)
 • 2017-11-07 6. Fartyg (direkt)
 • 2017-11-07 7. Godstransport (direkt)
 • 2017-11-07 8. Brand och naturkrafter (direkt)
 • 2017-11-07 9. Annan sakskada (direkt)

Förmedlare

Laddar sidan