Företagsregistret

TF Bank AB, filial Polen

Adress
Centrum Biurowe Neptun
GDANSK 80-244
Polen
Telefon
Kategori
Svenskt bankaktiebolag, utländsk filial
Annan verksamhet
 
Institutnummer hos FI
17639
Status
Aktiv, 2015-01-01

Tillstånd

  • 2014-11-05 Utlåning
    Utlåning, omfattande bland annat konsumentkrediter, kreditavtal som rör fast egendom, factoring, med eller utan regress och finansiering av handelskrediter (inklusive ”forfeiting”). Föremål för ömsesidigt erkännande enligt bilaga 1 till Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU.

Filial till

Laddar sidan