Företagsregistret

Edlund, Philip

Adress
Telefon
Kategori
Försäkringsförmedling anställd
Annan verksamhet
 
Organisationsnummer
Institutnummer hos FI
Status
Aktiv

Tillstånd

  • 2019-03-25 12. Fartygsansvar (direkt)
  • 2019-03-25 6. Fartyg (direkt)
  • 2018-12-17 10. Motorfordonsansvar (direkt)
  • 2018-12-17 13. Allmän ansvarighet (direkt)
  • 2018-12-17 17. Rättsskydd (direkt)
  • 2018-12-17 18. Assistans (direkt)
  • 2018-12-17 3. Landfordon (direkt)
  • 2018-12-17 7. Godstransport (direkt)
  • 2018-12-17 8. Brand och naturkrafter (direkt)
  • 2018-12-17 9. Annan sakskada (direkt)

Förmedlare

Laddar sidan