Företagsregistret

Skandinaviska Enskilda Banken AB

Adress
106 40 Stockholm
Sverige
Telefon
Kategori
Bankaktiebolag
Annan verksamhet
Värdepappersbolag
Försäkringsdistribution
 
Organisationsnummer
502032-9081
Institutnummer hos FI
11102
Status
Aktiv, 1993-09-30

Tillstånd

 • 2021-10-01 Portföljförvaltning
  Portföljförvaltning, enligt 4 kap. 1 § 1-2 p. lagen [2007:528] om värdepappersmarknaden
 • 2019-10-29 Försäkringsdistribution av pensionsförsäkringar
  Tillstånd att bedriva försäkringsdistribution avseende vissa pensionsförsäkringar enligt 7 kap. 1§ lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution
 • 2019-10-29 Försäkringsdistribution av ibips
  Tillstånd att bedriva försäkringsdistribution avseende försäkringsbaserade investeringsprodukter enligt 6 kap. 1§ lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution
 • 2018-01-03 VP-inst, SI - derivat
  VP-inst, SI - derivat
 • 2018-01-03 VP-inst, SI - ETC:er
  VP-inst, SI - ETC:er
 • 2018-01-03 VP-inst, SI - ETN:er
  VP-inst, SI - ETN:er
 • 2018-01-03 VP-inst, SI - aktier
  VP-inst, SI - aktier
 • 2018-01-03 VP-inst, SI - obligationer
  VP-inst, SI - obligationer
 • 2018-01-03 VP-inst, SI - strukturerade finansiella produkter
  VP-inst, SI - strukturerade finansiella produkter
 • 2018-01-03 VP-inst, SI - utsläppsrätter
  VP-inst, SI - utsläppsrätter
 • 2018-01-03 VP-inst, SI - värdepapperiserade derivat
  VP-inst, SI - värdepapperiserade derivat
 • 2011-05-31 Avancerad intern metod för att mäta motpartsrisk
  Avancerad intern metod för att mäta motpartsrisk
 • 2007-11-01 Mottagande o vidarebefordran order betr fin instr
  Mottagande och vidarebefordran av order beträffande finansiella instrument, enligt 2 kap. 1 § 1 p. lagen [2007:528] om värdepappersmarknaden
 • 2007-11-01 Utförande order betr fin instr på kunders uppdrag
  Utförande av order beträffande finansiella instrument på kunders uppdrag, enligt 2 kap. 1 § 2 p. lagen [2007:528] om värdepappersmarknaden
 • 2007-11-01 Handel med finansiella instrument för egen räkning…
  Handel med finansiella instrument för egen räkning, enligt 2 kap. 1 § 3 p. lagen [2007:528] om värdepappersmarknaden
 • 2007-11-01 Diskretionär portföljförvaltning betr fin instr
  Diskretionär portföljförvaltning beträffande finansiella instrument, enligt 2 kap. 1 § 4 p. lagen [2007:528] om värdepappersmarknaden
 • 2007-11-01 Investeringsrådgivning till kund betr fin instr
  Investeringsrådgivning till kund beträffande finansiella instrument, enligt 2 kap. 1 § 5 p. lagen [2007:528] om värdepappersmarknaden
 • 2007-11-01 Garantigivn o plac av fin instr med fast åtagande
  Garantigivning och placering av finansiella instrument med fast åtagande, enligt 2 kap. 1 § 6 p. lagen [2007:528] om värdepappersmarknaden
 • 2007-11-01 Plac av finansiella instrument utan fast åtagande
  Placering av finansiella instrument utan fast åtagande, enligt 2 kap. 1 § 7 p. lagen [2007:528] om värdepappersmarknaden
 • 2007-10-01 Tillstånd registreras som förv av fondandelar
  Tillstånd att registreras som förvaltare av fondandelar, enligt lag (2004:46) om värdepappersfonder 4 kap. 12 § eller lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder 12 kap. 5 §
 • 2007-08-27 Utgivande av säkerställda obligationer
  Tillstånd att ge ut säkerställda obligationer, enligt lag (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer
 • 1994-01-01 Tillstånd att bedriva pensionssparrörelse (IPS)
  Tillstånd att bedriva pensionssparrörelse (IPS), enligt 1 kap. 4 § lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande
 • 1990-08-15 Oktroj och stadfästelse av bolagsordning
  Tillstånd att driva bankrörelse, reglerades av bankrörelselagen som nu är upphävd. Tillståndet har ersatts av tillstånd att driva bankrörelse.

Se gränsöverskridande handel

Filialer

Förvarade fonder

agerar ombud - ia) livförsäkring (direkt)

agerar ombud - ib) tilläggsförsäkring till livförsäkring (direkt)

agerar ombud - iii. försäkr anknuten värdepappersfonder (direkt)

agerar ombud - iv. lång olycksfall- och sjukförsäkring (direkt)

agerar ombud - 1. olycksfall (direkt)

agerar ombud - 2. sjukdom (direkt)

agerar ombud - 13. allmän ansvarighet (direkt)

agerar ombud - 16. annan förmögenhetsskada (direkt)

agerar ombud - 17. rättsskydd (direkt)

agerar ombud - 7. godstransport (direkt)

agerar ombud - 8. brand och naturkrafter (direkt)

agerar ombud - 9. annan sakskada (direkt)

Laddar sidan