Företagsregistret

Persson, Anna

Adress
Telefon
Kategori
Försäkringsförmedling anställd
Annan verksamhet
 
Organisationsnummer
Institutnummer hos FI
Status
Aktiv

Tillstånd

 • 2017-11-16 10. Motorfordonsansvar (direkt)
 • 2017-11-16 13. Allmän ansvarighet (direkt)
 • 2017-11-16 17. Rättsskydd (direkt)
 • 2017-11-16 18. Assistans (direkt)
 • 2017-11-16 3. Landfordon (direkt)
 • 2017-11-16 8. Brand och naturkrafter (direkt)
 • 2017-11-16 9. Annan sakskada (direkt)
 • 2017-11-16 b) Motorfordonsförsäkring (direkt)
 • 2017-11-16 e) Försäkring mot brand och annan skada på egendom (direkt)
 • 2017-11-16 f) Ansvarsförsäkring (direkt)
 • 2015-05-27 Ia) Livförsäkring (direkt)
 • 2015-05-27 IV. Lång olycksfall- och sjukförsäkring (direkt)
 • 2015-05-27 16. Annan förmögenhetsskada (direkt)
 • 2015-05-27 a) Olycksfalls- och sjukförsäkring (direkt)

Förmedlare

Laddar sidan