Företagsregistret

Ljungström, Caj

Adress
Telefon
Kategori
Försäkringsförmedling anställd
Annan verksamhet
 
Organisationsnummer
Institutnummer hos FI
Status
Aktiv

Tillstånd

 • 2019-01-31 12. Fartygsansvar (direkt)
 • 2019-01-31 6. Fartyg (direkt)
 • 2018-12-11 1. Olycksfall (direkt)
 • 2018-12-11 2. Sjukdom (direkt)
 • 2018-12-03 10. Motorfordonsansvar (direkt)
 • 2018-12-03 13. Allmän ansvarighet (direkt)
 • 2018-12-03 17. Rättsskydd (direkt)
 • 2018-12-03 18. Assistans (direkt)
 • 2018-12-03 3. Landfordon (direkt)
 • 2018-12-03 7. Godstransport (direkt)
 • 2018-12-03 8. Brand och naturkrafter (direkt)
 • 2018-12-03 9. Annan sakskada (direkt)

Förmedlare

Laddar sidan