Företagsregistret

Green, Joel

Adress
Telefon
Kategori
Försäkringsförmedling anställd
Annan verksamhet
 
Organisationsnummer
Institutnummer hos FI
Status
Aktiv

Tillstånd

 • 2018-05-29 10. Motorfordonsansvar (direkt)
 • 2018-05-29 13. Allmän ansvarighet (direkt)
 • 2018-05-29 17. Rättsskydd (direkt)
 • 2018-05-29 18. Assistans (direkt)
 • 2018-05-29 3. Landfordon (direkt)
 • 2018-05-29 8. Brand och naturkrafter (direkt)
 • 2018-05-29 9. Annan sakskada (direkt)
 • 2018-05-29 b) Motorfordonsförsäkring (direkt)
 • 2018-05-29 e) Försäkring mot brand och annan skada på egendom (direkt)
 • 2018-05-29 f) Ansvarsförsäkring (direkt)
 • 2016-06-15 Ia) Livförsäkring (direkt)
 • 2016-06-15 IV. Lång olycksfall- och sjukförsäkring (direkt)
 • 2016-06-15 16. Annan förmögenhetsskada (direkt)
 • 2016-06-15 a) Olycksfalls- och sjukförsäkring (direkt)

Förmedlare

Laddar sidan