Företagsregistret

Martinsson, Joachim

Adress
Telefon
Kategori
Försäkringsförmedling anställd
Annan verksamhet
 
Organisationsnummer
Institutnummer hos FI
Status
Aktiv

Tillstånd

 • 2018-10-11 1. Olycksfall (direkt)
 • 2018-10-11 2. Sjukdom (direkt)
 • 2018-04-26 12. Fartygsansvar (direkt)
 • 2018-04-26 6. Fartyg (direkt)
 • 2017-05-11 10. Motorfordonsansvar (direkt)
 • 2017-05-11 13. Allmän ansvarighet (direkt)
 • 2017-05-11 17. Rättsskydd (direkt)
 • 2017-05-11 18. Assistans (direkt)
 • 2017-05-11 3. Landfordon (direkt)
 • 2017-05-11 7. Godstransport (direkt)
 • 2017-05-11 8. Brand och naturkrafter (direkt)
 • 2017-05-11 9. Annan sakskada (direkt)

Förmedlare

Laddar sidan