Företagsregistret

Naventi Global Företagsobligationsfond

Adress
Sverige
Telefon
Kategori
Värdepappersfond
Annan verksamhet
 
Organisationsnummer
515602-9331
Institutnummer hos FI
60975
Status
Aktiv, 2017-09-15

Tillstånd

  • 2017-09-15 Tillst placera fondmedel i oblig och skuldförbind
    Tillstånd att placera fondmedel i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut eller garanterats av en stat, kommun eller statlig eller kommunal myndighet i ett land inom EES eller av något mellanstatligt organ i vilket en eller flera stater inom EES är medlemmar, enligt lag (2004:46) om värdepappersfonder 5 kap. 8 §
  • 2017-09-15 Godkända fondbestämmelser enligt LVF
    Godkända fondbestämmelser, enligt 4 kap. 9 § lag (2004:46) om värdepappersfonder

Förvaltas av

Förvaras av

Laddar sidan