Företagsregistret

Stridsman, Matilda

Adress
Telefon
Kategori
Försäkringsförmedling anställd
Annan verksamhet
 
Organisationsnummer
Institutnummer hos FI
Status
Aktiv

Tillstånd

 • 2018-10-11 1. Olycksfall (direkt)
 • 2018-10-11 2. Sjukdom (direkt)
 • 2018-04-26 12. Fartygsansvar (direkt)
 • 2018-04-26 6. Fartyg (direkt)
 • 2018-02-16 10. Motorfordonsansvar (direkt)
 • 2018-02-16 13. Allmän ansvarighet (direkt)
 • 2018-02-16 17. Rättsskydd (direkt)
 • 2018-02-16 18. Assistans (direkt)
 • 2018-02-16 3. Landfordon (direkt)
 • 2018-02-16 7. Godstransport (direkt)
 • 2018-02-16 8. Brand och naturkrafter (direkt)
 • 2018-02-16 9. Annan sakskada (direkt)

Förmedlare

Laddar sidan