Företagsregistret

Öhman Navigator

Adress
Sverige
Telefon
Kategori
Värdepappersfond
Annan verksamhet
 
Organisationsnummer
515602-9596
Institutnummer hos FI
61015
Status
Aktiv, 2018-03-26

Tillstånd

  • 2018-03-26 Andelsklass A
    Andelsklass A, enligt lag (2004:46) om värdepappersfonder 4 kap. 9 § /Lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder 12 kap. 3 §
  • 2018-03-26 Andelsklass B
    Andelsklass B, enligt lag (2004:46) om värdepappersfonder 4 kap. 9 § /Lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder 12 kap. 3 §
  • 2018-03-26 Godkända fondbestämmelser enligt LVF
    Godkända fondbestämmelser, enligt 4 kap. 9 § lag (2004:46) om värdepappersfonder

Förvaltas av

Förvaras av

Laddar sidan