Företagsregistret

Sivia, Ranjit

Adress
Telefon
Kategori
Försäkringsförmedling anställd
Annan verksamhet
 
Organisationsnummer
Institutnummer hos FI
Status
Aktiv

Tillstånd

  • 2018-05-29 Ia) Livförsäkring (direkt)
  • 2018-05-29 IV. Lång olycksfall- och sjukförsäkring (direkt)
  • 2018-05-29 16. Annan förmögenhetsskada (direkt)
  • 2018-05-29 a) Olycksfalls- och sjukförsäkring (direkt)

Förmedlare

Laddar sidan