Företagsregistret

Lantz, Elin

Adress
Telefon
Kategori
Försäkringsförmedling anställd
Annan verksamhet
 
Organisationsnummer
Institutnummer hos FI
Status
Aktiv

Tillstånd

  • 2018-08-21 10. Motorfordonsansvar (direkt)
  • 2018-08-21 13. Allmän ansvarighet (direkt)
  • 2018-08-21 17. Rättsskydd (direkt)
  • 2018-08-21 18. Assistans (direkt)
  • 2018-08-21 3. Landfordon (direkt)
  • 2018-08-21 7. Godstransport (direkt)
  • 2018-08-21 8. Brand och naturkrafter (direkt)
  • 2018-08-21 9. Annan sakskada (direkt)

Förmedlare

Laddar sidan