Företagsregistret

Dominguez, Oscar

Adress
Telefon
Kategori
Försäkringsförmedling anställd
Annan verksamhet
 
Organisationsnummer
Institutnummer hos FI
Status
Aktiv

Tillstånd

  • 2019-04-25 10. Motorfordonsansvar (direkt)
  • 2019-04-25 13. Allmän ansvarighet (direkt)
  • 2019-04-25 17. Rättsskydd (direkt)
  • 2019-04-25 18. Assistans (direkt)
  • 2019-04-25 3. Landfordon (direkt)
  • 2019-04-25 7. Godstransport (direkt)
  • 2019-04-25 8. Brand och naturkrafter (direkt)
  • 2019-04-25 9. Annan sakskada (direkt)

Förmedlare

Laddar sidan