Företagsregistret

Codan Forsikring A/S

Adress
Gl. Kongevej 60
1790 KÖPENHAMN V
Danmark
Telefon
Kategori
Utl. Förs.bolag, gränsöverskridande handel, skade
Annan verksamhet
 
Institutnummer hos FI
11487
Status
Aktiv, 1999-09-29

Tillstånd

 • 2007-03-21 13. Allmän ansvarighet (direkt)
  13. Allmän ansvarighet (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 2007-03-21 14. Kredit (direkt)
  14. Kredit (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 2007-03-21 15. Borgen (direkt)
  15. Borgen (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 2007-03-21 16. Annan förmögenhetsskada (direkt)
  16. Annan förmögenhetsskada (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 2006-12-20 17. Rättsskydd (direkt)
  17. Rättsskydd (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 1999-09-29 1. Olycksfall (direkt)
  1. Olycksfall (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 1999-09-29 2. Sjukdom (direkt)
  2. Sjukdom (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 1999-09-29 3. Landfordon (direkt)
  3. Landfordon (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 1999-09-29 4. Spårfordon (direkt)
  4. Spårfordon (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 1999-09-29 5. Luftfartyg (direkt)
  5. Luftfartyg (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 1999-09-29 6. Fartyg (direkt)
  6. Fartyg (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 1999-09-29 7. Godstransport (direkt)
  7. Godstransport (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 1999-09-29 8. Brand och naturkrafter (direkt)
  8. Brand och naturkrafter (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 1999-09-29 9. Annan sakskada (direkt)
  9. Annan sakskada (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 1999-09-29 Motorfordonsansvar inkl trafikförsäk m repr
  Motorfordonsansvar inkl. trafikförsäkring med representant, [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 1999-09-29 11. Luftfartygsansvar (direkt)
  11. Luftfartygsansvar (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 1999-09-29 12. Fartygsansvar (direkt)
  12. Fartygsansvar (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]

ombud - 13. allmän ansvarighet (direkt)

ombud - 16. annan förmögenhetsskada (direkt)

ombud - 17. rättsskydd (direkt)

ombud - 1. olycksfall (direkt)

ombud - 2. sjukdom (direkt)

ombud - 7. godstransport (direkt)

ombud - 8. brand och naturkrafter (direkt)

ombud - 9. annan sakskada (direkt)

ombud - 12. fartygsansvar (direkt)

ombud - 3. landfordon (direkt)

ombud - 4. spårfordon (direkt)

ombud - 6. fartyg (direkt)

Laddar sidan