Företagsregistret

SEB Kort Bank Danmark, filial af SEB Kort AB,Sverige

Adress
Postboks 240
2605 BRÖNDBY
Danmark
Telefon
+45 36 73 74 00
Kategori
Svenskt bankaktiebolag, utländsk filial
Annan verksamhet
Svensk försäkringsförmedlare, utländsk filial
 
Institutnummer hos FI
47523
Status
Aktiv, 1999-11-16

Tillstånd

  • 2019-01-10 Utlåning
    Utlåning, omfattande bland annat konsumentkrediter, kreditavtal som rör fast egendom, factoring, med eller utan regress och finansiering av handelskrediter (inklusive ”forfeiting”). Föremål för ömsesidigt erkännande enligt bilaga 1 till Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU.
  • 2010-09-17 Gränsöverskridande verksam försäkringsförmedling
    Gränsöverskridande verksamhet för försäkringsförmedling, enligt 3 kap. 1-2 §§ eller 4 kap. 1-2 §§ Försäkringsförmedlingslagen (2005:405)
  • 1999-11-16 Betalningstjänst
    Betaltjänster enligt definitionen i artikel 4.3 i direktiv 2007/64/EG. Föremål för ömsesidigt erkännande enligt bilaga 1 till Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU.

Se gränsöverskridande handel

Filial till

Laddar sidan