Företagsregistret

Coeli Asset Management AB

Adress
Box 3317
103 66 Stockholm
Sverige
Telefon
08-545 916 40
Kategori
Auktoriserad AIF-förvaltare
Annan verksamhet
Fondbolag
 
Organisationsnummer
556608-7648
Institutnummer hos FI
58120
Status
Aktiv, 2001-06-29

Tillstånd

 • 2019-11-20 Underr sv AIF förvaltn av en EES-baserad AIF
  Underrättelse om en svensk AIF-förvaltares förvaltning av en EES-baserad alternativ investeringsfond, enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder 6 kap. 1 §
 • 2019-09-16 Anmälan om användning av beteckningen EuVECA
  Anmälan om användning av beteckningen EuVECA, art. 14-15 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 345/2013 av den 17 april 2013 om europeiska riskkapitalfonder
 • 2019-04-17 Tillst att marknadsföra AIF till ickeprof i Sv
  Tillstånd att marknadsföra en alternativ investeringsfond till icke-professionella investerare i Sverige, enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder 4 kap. 4 §
 • 2017-07-19 Tillstånd förvalta AIF fondstrategi fastighetsfond…
  Tillstånd att förvalta alternativa investeringsfonder med fondstrategi fastighetsfonder, enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder 3 kap. 1 och 9 §§
 • 2017-07-19 Tillst förv AIF fondstrategi riskkapitalfonder
  Tillstånd att förvalta alternativa investeringsfonder med fondstrategi riskkapitalfonder, enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder 3 kap. 1 och 9 §§
 • 2016-06-30 Tillstånd att förvalta AIF:er
  Tillstånd att förvalta alternativa investeringsfonder, enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder 3 kap. 1 §
 • 2016-06-30 Tillstånd att lämna investeringsråd
  Tillstånd att lämna investeringsråd, enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder 3 kap. 2 § 2st p4
 • 2016-06-30 Tillst ta emot och vidarebefordra order fin instr
  Tillstånd att ta emot och vidarebefordra order i fråga om finansiella instrument, enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder 3 kap. 2 § 2st p3
 • 2016-06-30 Tillst förvalta AIF fondstrategi fondifond fonder
  Tillstånd att förvalta alternativa investeringsfonder med fondstrategi fond-i-fond-fonder, enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder 3 kap. 1 och 9 §§
 • 2016-06-30 Tillstånd förvalta AIF fondstrategi hedgefonder
  Tillstånd att förvalta alternativa investeringsfonder med fondstrategi hedgefonder, enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder 3 kap. 1 och 9 §§
 • 2016-06-30 Tillstånd till fondverksamhet
  Tillstånd att driva fondverksamhet, enligt lag (2004:46) om värdepappersfonder 1 kap. 4 §
 • 2016-06-30 Tillstånd förvalta AIF fondstrategi andra strategi…
  Tillstånd att förvalta alternativa investeringsfonder med fondstrategi andra strategier, enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder 3 kap. 1 och 9 §§
 • 2016-06-30 Diskretionär portföljförvaltning, LAIF
  Diskretionär portföljförvaltning av investeringsportföljer, enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder 3 kap. 2 §

Se gränsöverskridande handel

Filialer

Förvaltade fonder

Laddar sidan