Företagsregistret

RAM One AB

Adress
Box 16400
103 27 Stockholm
Sverige
Telefon
08-508 918 00
Kategori
Auktoriserad AIF-förvaltare
Annan verksamhet
 
Organisationsnummer
556629-1950
Institutnummer hos FI
58127
Status
Aktiv, 2002-10-04

Tillstånd

 • 2014-10-17 Underr sv AIF marknadsf av en EES-baserad AIF
  Underrättelse om att en svensk AIF-förvaltares marknadsföring av en EES-baserad alternativ investeringsfond, enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder 6 kap. 3 §
 • 2014-06-10 Tillstånd förvalta AIF fondstrategi hedgefonder
  Tillstånd att förvalta alternativa investeringsfonder med fondstrategi hedgefonder, enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder 3 kap. 1 och 9 §§
 • 2014-06-10 Diskretionär portföljförvaltning, LAIF
  Diskretionär portföljförvaltning av investeringsportföljer, enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder 3 kap. 2 §
 • 2014-06-10 Tillstånd att förvalta AIF:er
  Tillstånd att förvalta alternativa investeringsfonder, enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder 3 kap. 1 §

Förvaltade fonder

Laddar sidan