Företagsregistret

Northmill Bank AB, filial i Norge

Adress
Drammensveien 211
0281 Oslo
Norge
Telefon
 
Kategori
Svenskt bankaktiebolag, utländsk filial
Annan verksamhet
Svensk försäkringsförmedlare, utländsk filial
 
Organisationsnummer
 
LEI kod
 
Institutnummer hos FI
57306
Status
Aktiv, 2021-02-01

Tillstånd

 • 2022-05-13 Gränsöverskridande verksam försäkringsförmedling
  Gränsöverskridande verksamhet för försäkringsförmedling, enligt 3 kap. 1-2 §§ eller 4 kap. 1-2 §§ Försäkringsförmedlingslagen (2005:405)
 • 2020-09-07 Mottagande av insättningar och andra återbet.medel…
  Mottagande av insättningar och andra återbetalningspliktiga medel. Föremål för ömsesidigt erkännande enligt bilaga 1 till Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU.
 • 2020-09-07 Utlåning
  Utlåning, omfattande bland annat konsumentkrediter, kreditavtal som rör fast egendom, factoring, med eller utan regress och finansiering av handelskrediter (inklusive ”forfeiting”). Föremål för ömsesidigt erkännande enligt bilaga 1 till Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU.
 • 2020-09-07 Betalningstjänst
  Betaltjänster enligt definitionen i artikel 4.3 i direktiv 2007/64/EG. Föremål för ömsesidigt erkännande enligt bilaga 1 till Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU.

Filial till

Övrigt