Företagsregistret

Suhard, Philippe

Adress
Telefon
Kategori
Försäkringsförmedling anställd
Annan verksamhet
 
Organisationsnummer
Institutnummer hos FI
Status
Aktiv

Tillstånd

 • 2012-10-19 16. Annan förmögenhetsskada (direkt)
 • 2010-05-20 12. Fartygsansvar (direkt)
 • 2010-05-20 6. Fartyg (direkt)
 • 2009-04-21 10. Motorfordonsansvar (direkt)
 • 2009-04-21 13. Allmän ansvarighet (direkt)
 • 2009-04-21 17. Rättsskydd (direkt)
 • 2009-04-21 18. Assistans (direkt)
 • 2009-04-21 1. Olycksfall (direkt)
 • 2009-04-21 2. Sjukdom (direkt)
 • 2009-04-21 3. Landfordon (direkt)
 • 2009-04-21 7. Godstransport (direkt)
 • 2009-04-21 8. Brand och naturkrafter (direkt)
 • 2009-04-21 9. Annan sakskada (direkt)

Förmedlare

Laddar sidan