Företagsregistret

Henningsson, Per-Eric

Adress
Telefon
Kategori
Försäkringsförmedling anställd
Annan verksamhet
 
Organisationsnummer
Institutnummer hos FI
Status
Aktiv

Tillstånd

 • 2019-03-18 10. Motorfordonsansvar (direkt)
 • 2019-03-18 13. Allmän ansvarighet (direkt)
 • 2019-03-18 17. Rättsskydd (direkt)
 • 2019-03-18 18. Assistans (direkt)
 • 2019-03-18 3. Landfordon (direkt)
 • 2019-03-18 8. Brand och naturkrafter (direkt)
 • 2019-03-18 9. Annan sakskada (direkt)
 • 2019-03-18 b) Motorfordonsförsäkring (direkt)
 • 2019-03-18 e) Försäkring mot brand och annan skada på egendom (direkt)
 • 2019-03-18 f) Ansvarsförsäkring (direkt)
 • 2014-03-13 Ia) Livförsäkring (direkt)
 • 2014-03-13 IV. Lång olycksfall- och sjukförsäkring (direkt)
 • 2014-03-13 16. Annan förmögenhetsskada (direkt)
 • 2014-03-13 a) Olycksfalls- och sjukförsäkring (direkt)

Förmedlare

Laddar sidan