Företagsregistret

Dahir, Hussein

Adress
Telefon
Kategori
Försäkringsförmedling anställd
Annan verksamhet
 
Organisationsnummer
Institutnummer hos FI
Status
Aktiv

Tillstånd

  • 2016-09-05 10. Motorfordonsansvar (direkt)
  • 2016-09-05 12. Fartygsansvar (direkt)
  • 2016-09-05 13. Allmän ansvarighet (direkt)
  • 2016-09-05 17. Rättsskydd (direkt)
  • 2016-09-05 18. Assistans (direkt)
  • 2016-09-05 3. Landfordon (direkt)
  • 2016-09-05 6. Fartyg (direkt)
  • 2016-09-05 7. Godstransport (direkt)
  • 2016-09-05 8. Brand och naturkrafter (direkt)
  • 2016-09-05 9. Annan sakskada (direkt)

Förmedlare

Laddar sidan