Företagsregistret

Hemrin, Jesper

Adress
Telefon
Kategori
Försäkringsförmedling anställd
Annan verksamhet
 
Organisationsnummer
Institutnummer hos FI
Status
Aktiv

Tillstånd

 • 2016-11-28 16. Annan förmögenhetsskada (direkt)
 • 2016-01-08 1. Olycksfall (direkt)
 • 2016-01-08 2. Sjukdom (direkt)
 • 2014-02-24 12. Fartygsansvar (direkt)
 • 2014-02-24 6. Fartyg (direkt)
 • 2013-10-02 10. Motorfordonsansvar (direkt)
 • 2013-10-02 13. Allmän ansvarighet (direkt)
 • 2013-10-02 17. Rättsskydd (direkt)
 • 2013-10-02 18. Assistans (direkt)
 • 2013-10-02 3. Landfordon (direkt)
 • 2013-10-02 7. Godstransport (direkt)
 • 2013-10-02 8. Brand och naturkrafter (direkt)
 • 2013-10-02 9. Annan sakskada (direkt)

Förmedlare

Laddar sidan