Företagsregistret

Brannemark, Lars

Adress
Telefon
Kategori
Försäkringsdistribution, anställd
Annan verksamhet
 
Institutnummer hos FI
Status

Tillstånd


 • Pensum Aktiebolag
  2011-02-16 10. Motorfordonsansvar (direkt)
  10. Motorfordonsansvar (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 2011-02-16 10. Motorfordonsansvar (indirekt)
  10. Motorfordonsansvar (indirekt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 2011-02-16 11. Luftfartygsansvar (direkt)
  11. Luftfartygsansvar (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 2011-02-16 11. Luftfartygsansvar (indirekt)
  11. Luftfartygsansvar (indirekt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 2011-02-16 12. Fartygsansvar (direkt)
  12. Fartygsansvar (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 2011-02-16 12. Fartygsansvar (indirekt)
  12. Fartygsansvar (indirekt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 2011-02-16 13. Allmän ansvarighet (direkt)
  13. Allmän ansvarighet (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 2011-02-16 13. Allmän ansvarighet (indirekt)
  13. Allmän ansvarighet (indirekt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 2011-02-16 14. Kredit (direkt)
  14. Kredit (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 2011-02-16 14. Kredit (indirekt)
  14. Kredit (indirekt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 2011-02-16 15. Borgen (direkt)
  15. Borgen (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 2011-02-16 15. Borgen (indirekt)
  15. Borgen (indirekt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 2011-02-16 16. Annan förmögenhetsskada (direkt)
  16. Annan förmögenhetsskada (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 2011-02-16 16. Annan förmögenhetsskada (indirekt)
  16. Annan förmögenhetsskada (indirekt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 2011-02-16 17. Rättsskydd (direkt)
  17. Rättsskydd (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 2011-02-16 17. Rättsskydd (indirekt)
  17. Rättsskydd (indirekt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 2011-02-16 18. Assistans (direkt)
  18. Assistans (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 2011-02-16 18. Assistans (indirekt)
  18. Assistans (indirekt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 2011-02-16 1. Olycksfall (direkt)
  1. Olycksfall (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 2011-02-16 1. Olycksfall (indirekt)
  1. Olycksfall (indirekt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 2011-02-16 2. Sjukdom (direkt)
  2. Sjukdom (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 2011-02-16 2. Sjukdom (indirekt)
  2. Sjukdom (indirekt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 2011-02-16 3. Landfordon (direkt)
  3. Landfordon (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 2011-02-16 3. Landfordon (indirekt)
  3. Landfordon (indirekt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 2011-02-16 4. Spårfordon (direkt)
  4. Spårfordon (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 2011-02-16 4. Spårfordon (indirekt)
  4. Spårfordon (indirekt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 2011-02-16 5. Luftfartyg (direkt)
  5. Luftfartyg (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 2011-02-16 5. Luftfartyg (indirekt)
  5. Luftfartyg (indirekt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 2011-02-16 6. Fartyg (direkt)
  6. Fartyg (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 2011-02-16 6. Fartyg (indirekt)
  6. Fartyg (indirekt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 2011-02-16 7. Godstransport (direkt)
  7. Godstransport (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 2011-02-16 7. Godstransport (indirekt)
  7. Godstransport (indirekt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 2011-02-16 8. Brand och naturkrafter (direkt)
  8. Brand och naturkrafter (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 2011-02-16 8. Brand och naturkrafter (indirekt)
  8. Brand och naturkrafter (indirekt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 2011-02-16 9. Annan sakskada (direkt)
  9. Annan sakskada (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 2011-02-16 9. Annan sakskada (indirekt)
  9. Annan sakskada (indirekt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]

anställdaforsform

Laddar sidan