Företagsregistret

Svensson, Dennis

Adress
Telefon
Kategori
Försäkringsdistribution, anställd
Annan verksamhet
 
Institutnummer hos FI
Status

Tillstånd


  • TecknaSmart Sverige AB
    2021-08-02 9. Annan sakskada (direkt)
    9. Annan sakskada (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]

anställdaforsform

Laddar sidan