Företagsregistret

Nord Fondkommission AB

Adress
Tegelbacken 4A
111 52 Stockholm
Sverige
Telefon
08-684 305 00
Kategori
Värdepappersbolag
Annan verksamhet
 
Organisationsnummer
556832-1342
Institutnummer hos FI
35244
Status
Aktiv, 2011-11-18

Tillstånd

 • 2014-01-14 Tillstånd registreras som förv av fondandelar
  Tillstånd att registreras som förvaltare av fondandelar, enligt lag (2004:46) om värdepappersfonder 4 kap. 12 § eller lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder 12 kap. 5 §
 • 2011-11-18 Mottagande o vidarebefordran order betr fin instr
  Mottagande och vidarebefordran av order beträffande finansiella instrument, enligt 2 kap. 1 § 1 p. lagen [2007:528] om värdepappersmarknaden
 • 2011-11-18 Utförande order betr fin instr på kunders uppdrag
  Utförande av order beträffande finansiella instrument på kunders uppdrag, enligt 2 kap. 1 § 2 p. lagen [2007:528] om värdepappersmarknaden
 • 2011-11-18 Investeringsrådgivning till kund betr fin instr
  Investeringsrådgivning till kund beträffande finansiella instrument, enligt 2 kap. 1 § 5 p. lagen [2007:528] om värdepappersmarknaden
 • 2011-11-18 Plac av finansiella instrument utan fast åtagande
  Placering av finansiella instrument utan fast åtagande, enligt 2 kap. 1 § 7 p. lagen [2007:528] om värdepappersmarknaden
 • 2011-11-18 Förvara fin instr o ta emot medel m redovisnskyld
  Förvara finansiella instrument och ta emot medel med redovisningsskyldighet, enligt 2 kap. 2 § 1 p. lagen [2007:528] om värdepappersmarknaden

Se gränsöverskridande handel

ombud - mottagande o vidarebefordran order betr fin instr

ombud - investeringsrådgivning till kund betr fin instr

ombud - plac av finansiella instrument utan fast åtagande

Laddar sidan