Företagsregistret

Bank Norwegian AS

Adress
P. O. Box 338 Sentrum
N-0101 OSLO
Norge
Telefon
47 23 36 16 99
Kategori
Utländsk bank, gränsöverskridande handel
Annan verksamhet
 
Organisationsnummer
 
LEI kod
 
Institutnummer hos FI
30291
Status
Aktiv, 2012-05-31

Tillstånd

  • 2012-05-31 Mottagande av insättningar och andra återbet.medel…
    Mottagande av insättningar och andra återbetalningspliktiga medel. Föremål för ömsesidigt erkännande enligt bilaga 1 till Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU.
  • 2012-05-31 Utlåning
    Utlåning, omfattande bland annat konsumentkrediter, kreditavtal som rör fast egendom, factoring, med eller utan regress och finansiering av handelskrediter (inklusive ”forfeiting”). Föremål för ömsesidigt erkännande enligt bilaga 1 till Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU.
  • 2012-05-31 Utställande av administration av betalningsmedel
    Utställande och administration av andra betalningsmedel (t.ex. resecheckar och postväxlar) såvida inte sådan verksamhet omfattas av punkt 4. Föremål för ömsesidigt erkännande enligt bilaga 1 till Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU.

Övrigt

Laddar sidan