Företagsregistret

Zensum AB

Adress
Eriksbergsgatan 27
114 30 Stockholm
Sverige
Telefon
0771304444
Kategori
Bostadskreditinstitut
Annan verksamhet
Betalningsinstitut
 
Organisationsnummer
556953-5742
Institutnummer hos FI
44004
Status
Aktiv, 2014-06-10

Tillstånd

  • 2020-02-17 Bostadskreditförmedling
    Bostadskreditförmedling, enligt lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter 3 kap. 1 §
  • 2020-02-17 Betalningsinitieringstjänster
    Betalningsinitieringstjänster
  • 2020-02-17 Kontoinformationstjänster
    Kontoinformationstjänster

agerar ombud - ia) livförsäkring (direkt)

agerar ombud - 1. olycksfall (direkt)

agerar ombud - 2. sjukdom (direkt)

agerar ombud - 16. annan förmögenhetsskada (direkt)

Övrigt

Laddar sidan