Företagsregistret

Pensum Asset Management S.A.

Adress
Kungsträdgårdsgatan 18, 4 tr Box 7121
103 87 STOCKHOLM
SVERIGE
Telefon
0708860003
Kategori
Utl. VP i EES med filial i Sv.
Annan verksamhet
 
Organisationsnummer
Institutnummer hos FI
82680

Tillstånd

 • 2017-06-19 Placering av finansiella instrument utan fast åtagande
 • 2015-03-09 Mottagande & vidarebefordran av order beträffande fi instr
 • 2015-03-09 Utförande av order på kunders uppdrag
 • 2015-03-09 Portföljförvaltning
 • 2015-03-09 Investeringsrådgivning
 • 2015-03-09 Förvaring av fi instr för kund samt kontanta medel
 • 2015-03-09 Lämnande av kredit till inv för transaktion i fi instr
 • 2015-03-09 Råd till företag & råd och tjänster vid fusioner & uppköp
 • 2015-03-09 Valutatjänster i samband med investeringstjänster
 • 2015-03-09 Investerings- och finansanalys & allm rekom av fi instr
 • 2015-03-09 Investeringstj mm för underligg derivat vid investeringstj
Laddar sidan