Företagsregistret

Tink AB

Adress
Vasagatan, 11. 7trp
111 20 Stockholm
Sverige
Telefon
 
Kategori
Betalningsinstitut
Annan verksamhet
 
Organisationsnummer
556898-2192
LEI kod
5493006USHNLYNUWZV52
Institutnummer hos FI
44059
Status
Aktiv, 2016-05-13

Tillstånd

  • 2018-09-17 Betalningsinitieringstjänster
    Betalningsinitieringstjänster
  • 2018-09-17 Kontoinformationstjänster
    Kontoinformationstjänster

Se gränsöverskridande handel

Filialer

ombud - kontoinformationstjänster

ombud - betalningsinitieringstjänster

Övrigt