Företagsregistret

Ellos AB

Adress
Box 961
501 10 Borås
Sverige
Telefon
033-160207
Kategori
Konsumentkreditinstitut
Annan verksamhet
 
Organisationsnummer
556044-0264
Institutnummer hos FI
44094
Status
Aktiv, 2004-07-28

Tillstånd

  • 2018-06-25 Konsumentkreditförmedling
    Konsumentkreditförmedling, enligt lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter 4 §

Se gränsöverskridande handel

agerar ombud - 16. annan förmögenhetsskada (direkt)

agerar ombud - 1. olycksfall (direkt)

agerar ombud - 2. sjukdom (direkt)

agerar ombud - 10. motorfordonsansvar (direkt)

agerar ombud - 11. luftfartygsansvar (direkt)

agerar ombud - 12. fartygsansvar (direkt)

agerar ombud - 13. allmän ansvarighet (direkt)

agerar ombud - 14. kredit (direkt)

agerar ombud - 15. borgen (direkt)

agerar ombud - 17. rättsskydd (direkt)

agerar ombud - 18. assistans (direkt)

agerar ombud - 3. landfordon (direkt)

agerar ombud - 4. spårfordon (direkt)

agerar ombud - 5. luftfartyg (direkt)

agerar ombud - 6. fartyg (direkt)

agerar ombud - 7. godstransport (direkt)

agerar ombud - 8. brand och naturkrafter (direkt)

agerar ombud - 9. annan sakskada (direkt)

agerar ombud - ib) tilläggsförsäkring till livförsäkring (direkt)

agerar ombud - iia) giftermålsförsäkring (direkt)

agerar ombud - iib) födelseförsäkring (direkt)

agerar ombud - iii. försäkr anknuten värdepappersfonder (direkt)

agerar ombud - iv. lång olycksfall- och sjukförsäkring (direkt)

agerar ombud - ia) livförsäkring (direkt)

Laddar sidan