Företagsregistret

Freetrade Europa AB

Adress
Katarinavägen 15
116 45 Stockholm
Sverige
Telefon
 
Kategori
Värdepappersbolag
Annan verksamhet
 
Organisationsnummer
559285-0696
LEI kod
254900YYOWJ536R87582
Institutnummer hos FI
61433
Status
Aktiv, 2022-02-22

Tillstånd

 • 2022-02-22 Utförande order betr fin instr på kunders uppdrag
  Utförande av order beträffande finansiella instrument på kunders uppdrag, enligt 2 kap. 1 § 2 p. lagen [2007:528] om värdepappersmarknaden
 • 2022-02-22 Mottagande o vidarebefordran order betr fin instr
  Mottagande och vidarebefordran av order beträffande finansiella instrument, enligt 2 kap. 1 § 1 p. lagen [2007:528] om värdepappersmarknaden
 • 2022-02-22 Förvara fin instr o ta emot medel m redovisnskyld
  Förvara finansiella instrument och ta emot medel med redovisningsskyldighet, enligt 2 kap. 2 § 1 p. lagen [2007:528] om värdepappersmarknaden
 • 2022-02-22 Utföra valutatjänster i samband med invtjänster
  Utföra valutatjänster i samband med investeringstjänster, enligt 2 kap. 2 § 4 p. lagen [2007:528] om värdepappersmarknaden

Se gränsöverskridande handel

Övrigt