Företagsregistret

EME Partners AB

Adress
Epicenter Mäster Samuelsgatan 36
111 57 STOCKHOLM
Telefon
08-410 163 00
Kategori
Värdepappersbolag
Annan verksamhet
 
Organisationsnummer
556727-3825
Institutnummer hos FI
35567
Status
Aktiv

Tillstånd

  • 2017-12-21 Mottagande & vidarebefordran av order avs fi instrument
  • 2017-12-21 Utförande av order avs fi instrument på kunders uppdrag
  • 2017-12-21 Investeringsrådgivning till kund avs finansiella instrument
  • 2017-12-21 Förvara fi instrument & ta emot medel m redovis.skyld
  • 2007-11-01 Diskretionär portföljförvaltning avs finansiella instrument
Laddar sidan