Företagsregistret

Skandiabanken Aktiebolag (publ)

Adress
Lindhagensgatan 86
106 55 STOCKHOLM
Telefon
08-7881000
Kategori
Bankaktiebolag
Annan verksamhet
Försäkringsförmedling
Värdepappersbolag
 
Organisationsnummer
516401-9738
Institutnummer hos FI
11116
Status
Aktiv

Tillstånd

 • 2013-04-30 Utgivning av säkerställda obligationer
 • 2009-09-17 Försäkring i samtliga livförsäkr.klasser (direkt) förs.förm.
 • 2009-09-17 a) Olycksfalls- och sjukförsäkring (direkt)
 • 2007-11-01 Mottagande & vidarebefordran av order avs fi instrument
 • 2007-11-01 Utförande av order avs fi instrument på kunders uppdrag
 • 2007-11-01 Handel med finansiella instrument för egen räkning
 • 2007-11-01 Diskretionär portföljförvaltning avs finansiella instrument
 • 2007-11-01 Investeringsrådgivning till kund avs finansiella instrument
 • 2007-11-01 Garantigivning & placering av fi instrument m fast åtagande
 • 2007-11-01 Placering av finansiella instrument utan fast åtagande
 • 2007-10-02 Förvaltare av fondandelar
 • 2007-01-08 b) Motorfordonsförsäkring (direkt)
 • 1996-02-28 Tillstånd att bedriva pensionssparrörelse (IPS)
 • 1994-05-11 Oktroj och stadfästelse av bolagsordning
Laddar sidan