Företagsregistret

I vårt företagsregister finns företag och personer med tillstånd att erbjuda finansiella tjänster. Registret innehåller även finansiella institut och inlåningsföretag, som enbart är registrerade hos oss. De står inte under vår tillsyn. Företagsregistret uppdateras med en fördröjning på upp till två dagar.

PFC Technology AB

Gränsöverskridande handel

DatumTillstånd
Tyskland
2016-09-09
Penningöverföring, enligt Betaltjänstdirektivet 2007/64/EG, 1 bilaga 6 p. (gränsöverskridande)
Danmark
2016-09-09
Penningöverföring, enligt Betaltjänstdirektivet 2007/64/EG, 1 bilaga 6 p. (gränsöverskridande)
Estland
2016-09-09
Penningöverföring, enligt Betaltjänstdirektivet 2007/64/EG, 1 bilaga 6 p. (gränsöverskridande)
Spanien
2016-09-09
Penningöverföring, enligt Betaltjänstdirektivet 2007/64/EG, 1 bilaga 6 p. (gränsöverskridande)
Finland
2016-09-09
Penningöverföring, enligt Betaltjänstdirektivet 2007/64/EG, 1 bilaga 6 p. (gränsöverskridande)
Island
2016-09-09
Penningöverföring, enligt Betaltjänstdirektivet 2007/64/EG, 1 bilaga 6 p. (gränsöverskridande)
Litauen
2016-09-09
Penningöverföring, enligt Betaltjänstdirektivet 2007/64/EG, 1 bilaga 6 p. (gränsöverskridande)
Lettland
2016-09-09
Penningöverföring, enligt Betaltjänstdirektivet 2007/64/EG, 1 bilaga 6 p. (gränsöverskridande)
Norge
2016-09-09
Penningöverföring, enligt Betaltjänstdirektivet 2007/64/EG, 1 bilaga 6 p. (gränsöverskridande)
Laddar sidan