Företagsregistret

I vårt företagsregister finns företag och personer med tillstånd att erbjuda finansiella tjänster. Registret innehåller även finansiella institut och inlåningsföretag, som enbart är registrerade hos oss. De står inte under vår tillsyn. Företagsregistret uppdateras med en fördröjning på upp till två dagar.

Pensum Aktiebolag

Gränsöverskridande handel

DatumTillstånd
Island
2015-04-13
10. Motorfordonsansvar (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
2015-04-13
10. Motorfordonsansvar (indirekt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
2015-04-13
11. Luftfartygsansvar (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
2015-04-13
11. Luftfartygsansvar (indirekt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
2015-04-13
12. Fartygsansvar (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
2015-04-13
12. Fartygsansvar (indirekt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
2015-04-13
13. Allmän ansvarighet (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
2015-04-13
13. Allmän ansvarighet (indirekt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
2015-04-13
14. Kredit (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
2015-04-13
14. Kredit (indirekt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
2015-04-13
15. Borgen (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
2015-04-13
15. Borgen (indirekt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
2015-04-13
16. Annan förmögenhetsskada (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
2015-04-13
16. Annan förmögenhetsskada (indirekt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
2015-04-13
17. Rättsskydd (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
2015-04-13
17. Rättsskydd (indirekt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
2015-04-13
18. Assistans (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
2015-04-13
18. Assistans (indirekt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
2015-04-13
1. Olycksfall (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
2015-04-13
1. Olycksfall (indirekt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
2015-04-13
2. Sjukdom (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
2015-04-13
2. Sjukdom (indirekt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
2015-04-13
3. Landfordon (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
2015-04-13
3. Landfordon (indirekt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
2015-04-13
4. Spårfordon (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
2015-04-13
4. Spårfordon (indirekt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
2015-04-13
5. Luftfartyg (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
2015-04-13
5. Luftfartyg (indirekt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
2015-04-13
6. Fartyg (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
2015-04-13
6. Fartyg (indirekt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
2015-04-13
7. Godstransport (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
2015-04-13
7. Godstransport (indirekt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
2015-04-13
8. Brand och naturkrafter (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
2015-04-13
8. Brand och naturkrafter (indirekt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
2015-04-13
9. Annan sakskada (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
2015-04-13
9. Annan sakskada (indirekt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
Danmark
2015-04-13
10. Motorfordonsansvar (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
2015-04-13
10. Motorfordonsansvar (indirekt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
2015-04-13
11. Luftfartygsansvar (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
2015-04-13
11. Luftfartygsansvar (indirekt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
2015-04-13
12. Fartygsansvar (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
2015-04-13
12. Fartygsansvar (indirekt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
2015-04-13
13. Allmän ansvarighet (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
2015-04-13
13. Allmän ansvarighet (indirekt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
2015-04-13
14. Kredit (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
2015-04-13
14. Kredit (indirekt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
2015-04-13
15. Borgen (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
2015-04-13
15. Borgen (indirekt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
2015-04-13
16. Annan förmögenhetsskada (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
2015-04-13
16. Annan förmögenhetsskada (indirekt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
2015-04-13
17. Rättsskydd (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
2015-04-13
17. Rättsskydd (indirekt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
2015-04-13
18. Assistans (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
2015-04-13
18. Assistans (indirekt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
2015-04-13
1. Olycksfall (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
2015-04-13
1. Olycksfall (indirekt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
2015-04-13
2. Sjukdom (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
2015-04-13
2. Sjukdom (indirekt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
2015-04-13
3. Landfordon (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
2015-04-13
3. Landfordon (indirekt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
2015-04-13
4. Spårfordon (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
2015-04-13
4. Spårfordon (indirekt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
2015-04-13
5. Luftfartyg (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
2015-04-13
5. Luftfartyg (indirekt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
2015-04-13
6. Fartyg (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
2015-04-13
6. Fartyg (indirekt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
2015-04-13
7. Godstransport (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
2015-04-13
7. Godstransport (indirekt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
2015-04-13
8. Brand och naturkrafter (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
2015-04-13
8. Brand och naturkrafter (indirekt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
2015-04-13
9. Annan sakskada (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
2015-04-13
9. Annan sakskada (indirekt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
Luxemburg
2015-10-01
FOND
2015-10-01
INVR
2015-10-01
Ia) Livförsäkring (direkt), [2 kap. 12 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
2015-10-01
Ia) Livförsäkring (indirekt), [2 kap. 12 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
2015-10-01
Ib) Tilläggsförsäkring till livförsäkring (direkt), [2 kap. 12 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
2015-10-01
Ib) Tilläggsförsäkring till livförsäkring (indirekt), [2 kap. 12 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
2015-10-01
IIa) Giftermålsförsäkring (direkt), [2 kap. 12 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
2015-10-01
IIa) Giftermålsförsäkring (indirekt), [2 kap. 12 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
2015-10-01
IIb) Födelseförsäkring (direkt), [2 kap. 12 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
2015-10-01
IIb) Födelseförsäkring (indirekt), [2 kap. 12 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
2015-10-01
III. Försäkring anknuten till värdepappersfonder (direkt), [2 kap. 12 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
2015-10-01
III. Försäkring anknuten till värdepappersfonder (indirekt), [2 kap. 12 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
2015-10-01
IV. Lång olycksfall- och sjukförsäkring (direkt), [2 kap. 12 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
2015-10-01
IV. Lång olycksfall- och sjukförsäkring (indirekt), [2 kap. 12 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
2015-10-01
10. Motorfordonsansvar (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
2015-10-01
10. Motorfordonsansvar (indirekt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
2015-10-01
11. Luftfartygsansvar (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
2015-10-01
11. Luftfartygsansvar (indirekt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
2015-10-01
12. Fartygsansvar (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
2015-10-01
12. Fartygsansvar (indirekt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
2015-10-01
13. Allmän ansvarighet (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
2015-10-01
13. Allmän ansvarighet (indirekt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
2015-10-01
14. Kredit (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
2015-10-01
14. Kredit (indirekt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
2015-10-01
15. Borgen (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
2015-10-01
15. Borgen (indirekt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
2015-10-01
16. Annan förmögenhetsskada (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
2015-10-01
16. Annan förmögenhetsskada (indirekt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
2015-10-01
17. Rättsskydd (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
2015-10-01
17. Rättsskydd (indirekt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
2015-10-01
18. Assistans (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
2015-10-01
18. Assistans (indirekt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
2015-10-01
1. Olycksfall (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
2015-10-01
1. Olycksfall (indirekt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
2015-10-01
2. Sjukdom (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
2015-10-01
2. Sjukdom (indirekt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
2015-10-01
3. Landfordon (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
2015-10-01
3. Landfordon (indirekt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
2015-10-01
4. Spårfordon (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
2015-10-01
4. Spårfordon (indirekt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
2015-10-01
5. Luftfartyg (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
2015-10-01
5. Luftfartyg (indirekt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
2015-10-01
6. Fartyg (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
2015-10-01
6. Fartyg (indirekt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
2015-10-01
7. Godstransport (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
2015-10-01
7. Godstransport (indirekt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
2015-10-01
8. Brand och naturkrafter (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
2015-10-01
8. Brand och naturkrafter (indirekt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
2015-10-01
9. Annan sakskada (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
2015-10-01
9. Annan sakskada (indirekt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
Laddar sidan