Företagsregistret

I vårt företagsregister finns företag och personer med tillstånd att erbjuda finansiella tjänster. Registret innehåller även finansiella institut och inlåningsföretag, som enbart är registrerade hos oss. De står inte under vår tillsyn. Företagsregistret uppdateras med en fördröjning på upp till två dagar.

Lannebo Corporate Bond

Gränsöverskridande handel

DatumTillstånd
Danmark
2017-09-07
Underrättelse om gränsöverskridande verksamhet inom EES, enligt lag (2004:46) om värdepappersfonder 2 kap. 15 c §
2017-09-07
Andelsklass A, enligt lag (2004:46) om värdepappersfonder 4 kap. 9 § /Lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder 12 kap. 3 §
2017-09-07
Andelsklass B, enligt lag (2004:46) om värdepappersfonder 4 kap. 9 § /Lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder 12 kap. 3 §
Finland
2017-09-07
Underrättelse om gränsöverskridande verksamhet inom EES, enligt lag (2004:46) om värdepappersfonder 2 kap. 15 c §
2017-09-07
Andelsklass A, enligt lag (2004:46) om värdepappersfonder 4 kap. 9 § /Lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder 12 kap. 3 §
2017-09-07
Andelsklass B, enligt lag (2004:46) om värdepappersfonder 4 kap. 9 § /Lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder 12 kap. 3 §
Norge
2017-09-07
Underrättelse om gränsöverskridande verksamhet inom EES, enligt lag (2004:46) om värdepappersfonder 2 kap. 15 c §
2017-09-07
Andelsklass A, enligt lag (2004:46) om värdepappersfonder 4 kap. 9 § /Lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder 12 kap. 3 §
2017-09-07
Andelsklass B, enligt lag (2004:46) om värdepappersfonder 4 kap. 9 § /Lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder 12 kap. 3 §
Laddar sidan