Företagsregistret

I vårt företagsregister finns företag och personer med tillstånd att erbjuda finansiella tjänster. Registret innehåller även finansiella institut och inlåningsföretag, som enbart är registrerade hos oss. De står inte under vår tillsyn. Företagsregistret uppdateras med en fördröjning på upp till två dagar.

Skandinaviska Enskilda Banken AB

Gränsöverskridande handel

DatumTillstånd
ÖSTERRIKE
2019-03-04
Mottagande & vidarebefordran av order beträffande fi instr
2019-03-04
Utförande av order på kunders uppdrag
2019-03-04
Handel för egen räkning
2019-03-04
Portföljförvaltning
2019-03-04
Investeringsrådgivning
2019-03-04
Garantiverksamhet & placering av fi instr med fast åtagande
2019-03-04
Placering av finansiella instrument utan fast åtagande
2019-03-04
Förvaring av fi instr för kund samt kontanta medel
2019-03-04
Råd till företag & råd och tjänster vid fusioner & uppköp
2019-03-04
Valutatjänster i samband med investeringstjänster
2019-03-04
Tjänster i samband med garantigivning
2011-04-28
Mottagande insättningar och andra återbet. medel fr allmänh.
2019-03-04
Portföljförvaltning och -rådgivning
2019-03-04
Förvaring och förvaltning av värdepapper
2019-03-04
Bankfacktjänster
2011-04-28
Utlåning
2011-04-28
Betalningsförmedling
2019-03-04
Handel för egen eller kunders räkning med ..(se förteckning)
2019-03-04
Penningmarknadsinstrument (checkar, växlar, depåbevis m.m)
2019-03-04
Utländsk valuta
2019-03-04
Finansiella terminer och optioner
2019-03-04
Valuta- och ränteinstrument
2019-03-04
Överlåtbara värdepapper
BELGIEN
2019-03-04
Mottagande & vidarebefordran av order beträffande fi instr
2019-03-04
Utförande av order på kunders uppdrag
2019-03-04
Handel för egen räkning
2019-03-04
Portföljförvaltning
2019-03-04
Investeringsrådgivning
2019-03-04
Garantiverksamhet & placering av fi instr med fast åtagande
2019-03-04
Placering av finansiella instrument utan fast åtagande
2019-03-04
Förvaring av fi instr för kund samt kontanta medel
2019-03-04
Råd till företag & råd och tjänster vid fusioner & uppköp
2019-03-04
Valutatjänster i samband med investeringstjänster
2019-03-04
Tjänster i samband med garantigivning
2019-03-04
Mottagande insättningar och andra återbet. medel fr allmänh.
2019-03-04
Portföljförvaltning och -rådgivning
2019-03-04
Förvaring och förvaltning av värdepapper
2019-03-04
Bankfacktjänster
2011-07-08
Utlåning
2003-06-24
Finansiell leasing
2019-03-04
Handel för egen eller kunders räkning med ..(se förteckning)
2006-05-08
Penningmarknadsinstrument (checkar, växlar, depåbevis m.m)
2006-05-08
Utländsk valuta
2005-07-21
Finansiella terminer och optioner
2006-05-08
Valuta- och ränteinstrument
2006-05-08
Överlåtbara värdepapper
2019-03-04
Medverkan i värdepappersemi. och tillhandahåll. av tjänster
2019-03-04
Rådgivning till företag ang. kapitalstr, ind. strategi etc.
CYPERN
2019-03-04
Mottagande & vidarebefordran av order beträffande fi instr
2019-03-04
Utförande av order på kunders uppdrag
2019-03-04
Handel för egen räkning
2019-03-04
Portföljförvaltning
2019-03-04
Förvaring av fi instr för kund samt kontanta medel
2019-03-04
Mottagande insättningar och andra återbet. medel fr allmänh.
2019-03-04
Portföljförvaltning och -rådgivning
2009-08-19
Förvaring och förvaltning av värdepapper
2019-03-04
Bankfacktjänster
2009-08-19
Utlåning
2009-08-19
Betalningsförmedling
2009-08-19
Handel för egen eller kunders räkning med ..(se förteckning)
2019-03-04
Penningmarknadsinstrument (checkar, växlar, depåbevis m.m)
2019-03-04
Utländsk valuta
2019-03-04
Finansiella terminer och optioner
2019-03-04
Valuta- och ränteinstrument
2019-03-04
Överlåtbara värdepapper
TYSKLAND
2017-11-09
Mottagande & vidarebefordran av order beträffande fi instr
2017-11-09
Utförande av order på kunders uppdrag
2017-11-09
Handel för egen räkning
2017-11-09
Portföljförvaltning
2017-11-09
Investeringsrådgivning
2017-11-09
Garantiverksamhet & placering av fi instr med fast åtagande
2017-11-09
Placering av finansiella instrument utan fast åtagande
2017-11-09
Förvaring av fi instr för kund samt kontanta medel
2017-11-09
Lämnande av kredit till inv för transaktion i fi instr
2017-11-09
Råd till företag & råd och tjänster vid fusioner & uppköp
2017-11-09
Valutatjänster i samband med investeringstjänster
2017-11-09
Tjänster i samband med garantigivning
2017-11-09
Investeringstj mm för underligg derivat vid investeringstj
2011-05-24
Mottagande insättningar och andra återbet. medel fr allmänh.
2017-11-09
Penningmarknadsmäkling
2014-06-12
Portföljförvaltning och -rådgivning
2017-11-09
Förvaring och förvaltning av värdepapper
2008-11-12
Utlåning
2006-04-27
Finansiell leasing
2011-05-24
Betalningsförmedling
2017-11-09
Garantiförbindelser och ställande av säkerhet
2014-06-12
Handel för egen eller kunders räkning med ..(se förteckning)
2014-06-12
Medverkan i värdepappersemi. och tillhandahåll. av tjänster
2017-11-09
Rådgivning till företag ang. kapitalstr, ind. strategi etc.
DANMARK
2019-03-05
Mottagande & vidarebefordran av order beträffande fi instr
2019-03-05
Utförande av order på kunders uppdrag
2019-03-05
Handel för egen räkning
2019-03-05
Portföljförvaltning
2019-03-05
Investeringsrådgivning
2019-03-05
Garantiverksamhet & placering av fi instr med fast åtagande
2019-03-05
Placering av finansiella instrument utan fast åtagande
2019-03-05
Förvaring av fi instr för kund samt kontanta medel
2019-03-05
Lämnande av kredit till inv för transaktion i fi instr
2019-03-05
Råd till företag & råd och tjänster vid fusioner & uppköp
2019-03-05
Valutatjänster i samband med investeringstjänster
2019-03-05
Investerings- och finansanalys & allm rekom av fi instr
2019-03-05
Tjänster i samband med garantigivning
2019-03-05
Investeringstj mm för underligg derivat vid investeringstj
2019-03-05
Mottagande insättningar och andra återbet. medel fr allmänh.
2019-03-05
Portföljförvaltning och -rådgivning
2019-03-05
Förvaring och förvaltning av värdepapper
2019-03-05
Bankfacktjänster
2019-03-05
Utlåning
2019-03-05
Betalningsförmedling
1997-01-09
Handel för egen eller kunders räkning med ..(se förteckning)
2019-03-05
Penningmarknadsinstrument (checkar, växlar, depåbevis m.m)
2019-03-05
Utländsk valuta
2019-03-05
Finansiella terminer och optioner
2019-03-05
Valuta- och ränteinstrument
2019-03-05
Överlåtbara värdepapper
2019-03-05
Medverkan i värdepappersemi. och tillhandahåll. av tjänster
2019-03-05
Rådgivning till företag ang. kapitalstr, ind. strategi etc.
ESTLAND
2008-07-11
Mottagande & vidarebefordran av order beträffande fi instr
2008-07-11
Utförande av order på kunders uppdrag
2008-07-11
Handel för egen räkning
2019-02-27
Portföljförvaltning
2019-02-27
Investeringsrådgivning
2019-02-27
Garantiverksamhet & placering av fi instr med fast åtagande
2019-02-27
Placering av finansiella instrument utan fast åtagande
2019-02-27
Förvaring av fi instr för kund samt kontanta medel
2019-02-27
Råd till företag & råd och tjänster vid fusioner & uppköp
2019-02-27
Valutatjänster i samband med investeringstjänster
2019-02-27
Investerings- och finansanalys & allm rekom av fi instr
2019-02-27
Tjänster i samband med garantigivning
2011-07-08
Mottagande insättningar och andra återbet. medel fr allmänh.
2019-02-27
Portföljförvaltning och -rådgivning
2019-02-27
Förvaring och förvaltning av värdepapper
2019-02-27
Bankfacktjänster
2009-12-08
Utlåning
2011-07-08
Betalningsförmedling
2008-07-11
Handel för egen eller kunders räkning med ..(se förteckning)
2019-02-27
Penningmarknadsinstrument (checkar, växlar, depåbevis m.m)
2019-02-27
Utländsk valuta
2019-02-27
Finansiella terminer och optioner
2019-02-27
Valuta- och ränteinstrument
2019-02-27
Överlåtbara värdepapper
2007-03-09
Medverkan i värdepappersemi. och tillhandahåll. av tjänster
SPANIEN
2019-03-05
Mottagande & vidarebefordran av order beträffande fi instr
2019-03-05
Utförande av order på kunders uppdrag
2019-03-05
Handel för egen räkning
2019-03-05
Portföljförvaltning
2019-03-05
Investeringsrådgivning
2019-03-05
Garantiverksamhet & placering av fi instr med fast åtagande
2019-03-05
Placering av finansiella instrument utan fast åtagande
2019-03-05
Förvaring av fi instr för kund samt kontanta medel
2019-03-05
Råd till företag & råd och tjänster vid fusioner & uppköp
2019-03-05
Tjänster i samband med garantigivning
2011-04-26
Mottagande insättningar och andra återbet. medel fr allmänh.
2019-03-05
Portföljförvaltning och -rådgivning
2019-03-05
Förvaring och förvaltning av värdepapper
2019-03-05
Bankfacktjänster
2006-01-23
Utlåning
2011-04-26
Betalningsförmedling
2019-03-05
Handel för egen eller kunders räkning med ..(se förteckning)
2019-03-05
Penningmarknadsinstrument (checkar, växlar, depåbevis m.m)
2019-03-05
Utländsk valuta
2005-06-03
Finansiella terminer och optioner
2019-03-05
Valuta- och ränteinstrument
2019-03-05
Överlåtbara värdepapper
2019-03-05
Medverkan i värdepappersemi. och tillhandahåll. av tjänster
2019-03-05
Rådgivning till företag ang. kapitalstr, ind. strategi etc.
FINLAND
2019-03-05
Mottagande & vidarebefordran av order beträffande fi instr
2019-03-05
Utförande av order på kunders uppdrag
2019-03-05
Handel för egen räkning
2019-03-05
Portföljförvaltning
2019-03-05
Investeringsrådgivning
2019-03-05
Garantiverksamhet & placering av fi instr med fast åtagande
2019-03-05
Placering av finansiella instrument utan fast åtagande
2019-03-05
Förvaring av fi instr för kund samt kontanta medel
2019-03-05
Lämnande av kredit till inv för transaktion i fi instr
2019-03-05
Råd till företag & råd och tjänster vid fusioner & uppköp
2019-03-05
Valutatjänster i samband med investeringstjänster
2019-03-05
Investerings- och finansanalys & allm rekom av fi instr
2019-03-05
Tjänster i samband med garantigivning
2019-03-05
Investeringstj mm för underligg derivat vid investeringstj
2019-03-05
Mottagande insättningar och andra återbet. medel fr allmänh.
2019-03-05
Portföljförvaltning och -rådgivning
2019-03-05
Förvaring och förvaltning av värdepapper
2019-03-05
Bankfacktjänster
2008-11-12
Utlåning
2008-11-12
Finansiell leasing
2019-03-05
Betalningsförmedling
2019-03-05
Handel för egen eller kunders räkning med ..(se förteckning)
2006-05-08
Penningmarknadsinstrument (checkar, växlar, depåbevis m.m)
2006-05-08
Utländsk valuta
1998-02-05
Finansiella terminer och optioner
2006-05-08
Valuta- och ränteinstrument
1998-05-12
Överlåtbara värdepapper
2019-03-05
Medverkan i värdepappersemi. och tillhandahåll. av tjänster
2019-03-05
Rådgivning till företag ang. kapitalstr, ind. strategi etc.
FRANKRIKE
2019-02-27
Mottagande & vidarebefordran av order beträffande fi instr
2019-02-27
Utförande av order på kunders uppdrag
2019-02-27
Handel för egen räkning
2019-02-27
Portföljförvaltning
2019-02-27
Investeringsrådgivning
2019-02-27
Garantiverksamhet & placering av fi instr med fast åtagande
2019-02-27
Placering av finansiella instrument utan fast åtagande
2019-02-27
Förvaring av fi instr för kund samt kontanta medel
2019-02-27
Råd till företag & råd och tjänster vid fusioner & uppköp
2019-02-27
Valutatjänster i samband med investeringstjänster
2019-02-27
Tjänster i samband med garantigivning
2011-04-29
Mottagande insättningar och andra återbet. medel fr allmänh.
2014-12-10
Portföljförvaltning och -rådgivning
2019-02-27
Förvaring och förvaltning av värdepapper
2019-02-27
Bankfacktjänster
2008-11-12
Utlåning
2008-11-12
Finansiell leasing
2011-04-29
Betalningsförmedling
2011-04-29
Garantiförbindelser och ställande av säkerhet
2006-05-08
Penningmarknadsinstrument (checkar, växlar, depåbevis m.m)
2006-05-08
Utländsk valuta
1997-01-31
Finansiella terminer och optioner
1997-01-31
Valuta- och ränteinstrument
1997-01-31
Överlåtbara värdepapper
2019-02-27
Medverkan i värdepappersemi. och tillhandahåll. av tjänster
2019-02-27
Rådgivning till företag ang. kapitalstr, ind. strategi etc.
STORBRITANNIEN
2017-01-25
Mottagande & vidarebefordran av order beträffande fi instr
2017-01-25
Utförande av order på kunders uppdrag
2017-01-25
Handel för egen räkning
2017-01-25
Portföljförvaltning
2017-01-25
Investeringsrådgivning
2017-01-25
Garantiverksamhet & placering av fi instr med fast åtagande
2017-01-25
Placering av finansiella instrument utan fast åtagande
2017-01-25
Förvaring av fi instr för kund samt kontanta medel
2017-01-25
Lämnande av kredit till inv för transaktion i fi instr
2017-01-25
Råd till företag & råd och tjänster vid fusioner & uppköp
2017-01-25
Valutatjänster i samband med investeringstjänster
2017-01-25
Investerings- och finansanalys & allm rekom av fi instr
2017-01-25
Tjänster i samband med garantigivning
2017-01-25
Investeringstj mm för underligg derivat vid investeringstj
2017-01-25
Mottagande insättningar och andra återbet. medel fr allmänh.
2017-01-25
Penningmarknadsmäkling
2017-01-25
Portföljförvaltning och -rådgivning
2017-01-25
Förvaring och förvaltning av värdepapper
2017-01-25
Utlåning
2017-01-25
Finansiell leasing
2017-01-25
Betalningsförmedling
2017-01-25
Utställande av administration av betalningsmedel
2017-01-25
Garantiförbindelser och ställande av säkerhet
2007-11-09
Handel för egen eller kunders räkning med ..(se förteckning)
2017-01-25
Penningmarknadsinstrument (checkar, växlar, depåbevis m.m)
2017-01-25
Utländsk valuta
2017-01-25
Finansiella terminer och optioner
2017-01-25
Valuta- och ränteinstrument
2017-01-25
Överlåtbara värdepapper
2017-01-25
Medverkan i värdepappersemi. och tillhandahåll. av tjänster
2017-01-25
Rådgivning till företag ang. kapitalstr, ind. strategi etc.
GREKLAND
2019-02-27
Portföljförvaltning
2019-02-27
Investeringsrådgivning
2019-02-27
Förvaring av fi instr för kund samt kontanta medel
2019-02-27
Mottagande insättningar och andra återbet. medel fr allmänh.
2019-02-27
Portföljförvaltning och -rådgivning
2019-02-27
Förvaring och förvaltning av värdepapper
2019-02-27
Bankfacktjänster
UNGERN
2019-02-27
Mottagande & vidarebefordran av order beträffande fi instr
2019-02-27
Utförande av order på kunders uppdrag
2019-02-27
Handel för egen räkning
2019-02-27
Investeringsrådgivning
2019-02-27
Förvaring av fi instr för kund samt kontanta medel
2015-10-01
Mottagande insättningar och andra återbet. medel fr allmänh.
2019-02-27
Förvaring och förvaltning av värdepapper
2019-02-27
Bankfacktjänster
2015-10-01
Utlåning
2015-10-01
Betalningsförmedling
2019-02-27
Handel för egen eller kunders räkning med ..(se förteckning)
2019-02-27
Penningmarknadsinstrument (checkar, växlar, depåbevis m.m)
2019-02-27
Utländsk valuta
2019-02-27
Finansiella terminer och optioner
2019-02-27
Valuta- och ränteinstrument
2019-02-27
Överlåtbara värdepapper
IRLAND
2019-02-27
Mottagande & vidarebefordran av order beträffande fi instr
2019-02-27
Utförande av order på kunders uppdrag
2019-02-27
Handel för egen räkning
2019-02-27
Portföljförvaltning
2019-02-27
Investeringsrådgivning
2019-02-27
Förvaring av fi instr för kund samt kontanta medel
2019-02-27
Valutatjänster i samband med investeringstjänster
2019-02-27
Mottagande insättningar och andra återbet. medel fr allmänh.
2019-02-27
Portföljförvaltning och -rådgivning
2009-07-09
Förvaring och förvaltning av värdepapper
2019-02-27
Bankfacktjänster
2009-07-09
Utlåning
2009-07-09
Betalningsförmedling
2009-07-09
Handel för egen eller kunders räkning med ..(se förteckning)
2019-02-27
Penningmarknadsinstrument (checkar, växlar, depåbevis m.m)
2019-02-27
Utländsk valuta
2019-02-27
Finansiella terminer och optioner
2019-02-27
Valuta- och ränteinstrument
2019-02-27
Överlåtbara värdepapper
ISLAND
2019-02-27
Mottagande & vidarebefordran av order beträffande fi instr
2019-02-27
Utförande av order på kunders uppdrag
2019-02-27
Portföljförvaltning
2019-02-27
Investeringsrådgivning
2019-02-27
Förvaring av fi instr för kund samt kontanta medel
2019-02-27
Lämnande av kredit till inv för transaktion i fi instr
2019-02-27
Råd till företag & råd och tjänster vid fusioner & uppköp
2019-02-27
Valutatjänster i samband med investeringstjänster
2019-02-27
Investerings- och finansanalys & allm rekom av fi instr
2019-02-27
Tjänster i samband med garantigivning
2019-02-27
Mottagande insättningar och andra återbet. medel fr allmänh.
2019-02-27
Portföljförvaltning och -rådgivning
2019-02-27
Förvaring och förvaltning av värdepapper
2019-02-27
Bankfacktjänster
2019-02-27
Utlåning
2019-02-27
Finansiell leasing
2019-02-27
Betalningsförmedling
2019-02-27
Garantiförbindelser och ställande av säkerhet
2019-02-27
Handel för egen eller kunders räkning med ..(se förteckning)
2019-02-27
Penningmarknadsinstrument (checkar, växlar, depåbevis m.m)
2019-02-27
Utländsk valuta
2019-02-27
Finansiella terminer och optioner
2019-02-27
Valuta- och ränteinstrument
2019-02-27
Överlåtbara värdepapper
2019-02-27
Medverkan i värdepappersemi. och tillhandahåll. av tjänster
2019-02-27
Rådgivning till företag ang. kapitalstr, ind. strategi etc.
ITALIEN
2019-02-28
Mottagande & vidarebefordran av order beträffande fi instr
2019-02-28
Utförande av order på kunders uppdrag
2019-02-28
Handel för egen räkning
2019-02-28
Portföljförvaltning
2019-02-28
Investeringsrådgivning
2019-02-28
Garantiverksamhet & placering av fi instr med fast åtagande
2019-02-28
Placering av finansiella instrument utan fast åtagande
2019-02-28
Förvaring av fi instr för kund samt kontanta medel
2019-02-28
Råd till företag & råd och tjänster vid fusioner & uppköp
2019-02-28
Tjänster i samband med garantigivning
2004-09-08
Mottagande insättningar och andra återbet. medel fr allmänh.
2013-08-23
Portföljförvaltning och -rådgivning
2019-02-28
Förvaring och förvaltning av värdepapper
2019-02-28
Bankfacktjänster
2011-07-08
Utlåning
2011-07-08
Betalningsförmedling
1999-04-21
Handel för egen eller kunders räkning med ..(se förteckning)
2004-04-23
Penningmarknadsinstrument (checkar, växlar, depåbevis m.m)
2004-04-23
Utländsk valuta
2004-04-23
Finansiella terminer och optioner
2004-04-23
Valuta- och ränteinstrument
2004-04-23
Överlåtbara värdepapper
2019-02-28
Medverkan i värdepappersemi. och tillhandahåll. av tjänster
2019-02-28
Rådgivning till företag ang. kapitalstr, ind. strategi etc.
LIECHTENSTEIN
2019-02-27
Portföljförvaltning
2019-02-27
Investeringsrådgivning
2019-02-27
Förvaring av fi instr för kund samt kontanta medel
2019-02-27
Mottagande insättningar och andra återbet. medel fr allmänh.
2019-02-27
Portföljförvaltning och -rådgivning
2019-02-27
Förvaring och förvaltning av värdepapper
2019-02-27
Bankfacktjänster
LITAUEN
2008-07-11
Mottagande & vidarebefordran av order beträffande fi instr
2008-07-11
Utförande av order på kunders uppdrag
2008-07-11
Handel för egen räkning
2019-02-27
Portföljförvaltning
2019-02-27
Investeringsrådgivning
2019-02-27
Garantiverksamhet & placering av fi instr med fast åtagande
2019-02-27
Placering av finansiella instrument utan fast åtagande
2019-02-27
Förvaring av fi instr för kund samt kontanta medel
2019-02-27
Råd till företag & råd och tjänster vid fusioner & uppköp
2019-02-27
Valutatjänster i samband med investeringstjänster
2019-02-27
Investerings- och finansanalys & allm rekom av fi instr
2019-02-27
Tjänster i samband med garantigivning
2011-07-08
Mottagande insättningar och andra återbet. medel fr allmänh.
2019-02-27
Portföljförvaltning och -rådgivning
2019-02-27
Förvaring och förvaltning av värdepapper
2019-02-27
Bankfacktjänster
2011-07-08
Utlåning
2011-07-08
Betalningsförmedling
2008-07-11
Handel för egen eller kunders räkning med ..(se förteckning)
2019-02-27
Penningmarknadsinstrument (checkar, växlar, depåbevis m.m)
2019-02-27
Utländsk valuta
2019-02-27
Finansiella terminer och optioner
2019-02-27
Valuta- och ränteinstrument
2019-02-27
Överlåtbara värdepapper
2007-11-08
Medverkan i värdepappersemi. och tillhandahåll. av tjänster
LUXEMBURG
2019-02-27
Mottagande & vidarebefordran av order beträffande fi instr
2019-02-27
Utförande av order på kunders uppdrag
2019-02-27
Handel för egen räkning
2019-02-27
Portföljförvaltning
2019-02-27
Investeringsrådgivning
2019-02-27
Förvaring av fi instr för kund samt kontanta medel
2019-02-27
Råd till företag & råd och tjänster vid fusioner & uppköp
2019-02-27
Tjänster i samband med garantigivning
2011-07-06
Mottagande insättningar och andra återbet. medel fr allmänh.
2019-02-27
Portföljförvaltning och -rådgivning
2019-02-27
Förvaring och förvaltning av värdepapper
2019-02-27
Bankfacktjänster
2011-09-08
Utlåning
2011-07-06
Betalningsförmedling
2019-02-27
Handel för egen eller kunders räkning med ..(se förteckning)
2019-02-27
Penningmarknadsinstrument (checkar, växlar, depåbevis m.m)
2019-02-27
Utländsk valuta
2019-02-27
Finansiella terminer och optioner
2019-02-27
Valuta- och ränteinstrument
2019-02-27
Överlåtbara värdepapper
LETTLAND
2008-07-11
Mottagande & vidarebefordran av order beträffande fi instr
2008-07-11
Utförande av order på kunders uppdrag
2008-07-11
Handel för egen räkning
2019-02-27
Portföljförvaltning
2019-02-27
Investeringsrådgivning
2019-02-27
Garantiverksamhet & placering av fi instr med fast åtagande
2019-02-27
Placering av finansiella instrument utan fast åtagande
2019-02-27
Förvaring av fi instr för kund samt kontanta medel
2019-02-27
Råd till företag & råd och tjänster vid fusioner & uppköp
2019-02-27
Valutatjänster i samband med investeringstjänster
2019-02-27
Investerings- och finansanalys & allm rekom av fi instr
2019-02-27
Tjänster i samband med garantigivning
2011-07-08
Mottagande insättningar och andra återbet. medel fr allmänh.
2019-02-27
Portföljförvaltning och -rådgivning
2019-02-27
Förvaring och förvaltning av värdepapper
2019-02-27
Bankfacktjänster
2011-07-08
Utlåning
2011-07-08
Betalningsförmedling
2008-07-11
Handel för egen eller kunders räkning med ..(se förteckning)
2019-02-27
Penningmarknadsinstrument (checkar, växlar, depåbevis m.m)
2019-02-27
Utländsk valuta
2019-02-27
Finansiella terminer och optioner
2019-02-27
Valuta- och ränteinstrument
2019-02-27
Överlåtbara värdepapper
2007-03-09
Medverkan i värdepappersemi. och tillhandahåll. av tjänster
MALTA
2019-02-27
Portföljförvaltning
2019-02-27
Investeringsrådgivning
2019-02-27
Förvaring av fi instr för kund samt kontanta medel
2019-02-27
Mottagande insättningar och andra återbet. medel fr allmänh.
NEDERLÄNDERNA
2019-02-27
Mottagande & vidarebefordran av order beträffande fi instr
2019-02-27
Utförande av order på kunders uppdrag
2019-02-27
Handel för egen räkning
2019-02-27
Portföljförvaltning
2019-02-27
Investeringsrådgivning
2019-02-27
Garantiverksamhet & placering av fi instr med fast åtagande
2019-02-27
Placering av finansiella instrument utan fast åtagande
2019-02-27
Förvaring av fi instr för kund samt kontanta medel
2019-02-27
Råd till företag & råd och tjänster vid fusioner & uppköp
2019-02-27
Tjänster i samband med garantigivning
2019-02-27
Mottagande insättningar och andra återbet. medel fr allmänh.
2019-02-27
Portföljförvaltning och -rådgivning
2019-02-27
Förvaring och förvaltning av värdepapper
2019-02-27
Bankfacktjänster
2008-11-12
Utlåning
2008-11-12
Finansiell leasing
2019-02-27
Garantiförbindelser och ställande av säkerhet
2006-05-08
Penningmarknadsinstrument (checkar, växlar, depåbevis m.m)
2006-05-08
Utländsk valuta
2006-05-08
Finansiella terminer och optioner
2006-05-08
Valuta- och ränteinstrument
1998-06-22
Överlåtbara värdepapper
2019-02-27
Medverkan i värdepappersemi. och tillhandahåll. av tjänster
2019-02-27
Rådgivning till företag ang. kapitalstr, ind. strategi etc.
NORGE
2019-02-27
Mottagande & vidarebefordran av order beträffande fi instr
2019-02-27
Utförande av order på kunders uppdrag
2019-02-27
Handel för egen räkning
2019-02-27
Portföljförvaltning
2019-02-27
Investeringsrådgivning
2019-02-27
Garantiverksamhet & placering av fi instr med fast åtagande
2019-02-27
Placering av finansiella instrument utan fast åtagande
2019-02-27
Förvaring av fi instr för kund samt kontanta medel
2019-02-27
Lämnande av kredit till inv för transaktion i fi instr
2019-02-27
Råd till företag & råd och tjänster vid fusioner & uppköp
2019-02-27
Valutatjänster i samband med investeringstjänster
2019-02-27
Investerings- och finansanalys & allm rekom av fi instr
2019-02-27
Tjänster i samband med garantigivning
2019-02-27
Investeringstj mm för underligg derivat vid investeringstj
2019-02-27
Mottagande insättningar och andra återbet. medel fr allmänh.
2019-02-27
Portföljförvaltning och -rådgivning
2019-02-27
Förvaring och förvaltning av värdepapper
2019-02-27
Bankfacktjänster
2019-02-27
Utlåning
2019-02-27
Betalningsförmedling
2019-02-27
Handel för egen eller kunders räkning med ..(se förteckning)
2019-02-27
Penningmarknadsinstrument (checkar, växlar, depåbevis m.m)
2019-02-27
Utländsk valuta
2019-02-27
Finansiella terminer och optioner
2019-02-27
Valuta- och ränteinstrument
2019-02-27
Överlåtbara värdepapper
2019-02-27
Medverkan i värdepappersemi. och tillhandahåll. av tjänster
2019-02-27
Rådgivning till företag ang. kapitalstr, ind. strategi etc.
POLEN
2019-03-04
Mottagande & vidarebefordran av order beträffande fi instr
2012-09-03
Utförande av order på kunders uppdrag
2012-09-03
Handel för egen räkning
2019-03-04
Investeringsrådgivning
2019-03-04
Förvaring av fi instr för kund samt kontanta medel
2012-09-03
Valutatjänster i samband med investeringstjänster
2019-03-04
Investerings- och finansanalys & allm rekom av fi instr
2012-09-03
Investeringstj mm för underligg derivat vid investeringstj
2016-08-23
Mottagande insättningar och andra återbet. medel fr allmänh.
2019-03-04
Förvaring och förvaltning av värdepapper
2019-03-04
Bankfacktjänster
2007-03-15
Utlåning
2016-08-23
Betalningsförmedling
2016-08-23
Garantiförbindelser och ställande av säkerhet
2007-03-15
Handel för egen eller kunders räkning med ..(se förteckning)
2019-03-04
Penningmarknadsinstrument (checkar, växlar, depåbevis m.m)
2019-03-04
Utländsk valuta
2019-03-04
Finansiella terminer och optioner
2019-03-04
Valuta- och ränteinstrument
2007-03-15
Överlåtbara värdepapper
PORTUGAL
2018-03-27
Mottagande & vidarebefordran av order beträffande fi instr
2018-03-27
Utförande av order på kunders uppdrag
2019-03-04
Handel för egen räkning
2018-03-27
Portföljförvaltning
2018-03-27
Investeringsrådgivning
2018-03-27
Placering av finansiella instrument utan fast åtagande
2018-03-27
Förvaring av fi instr för kund samt kontanta medel
2018-03-27
Lämnande av kredit till inv för transaktion i fi instr
2018-03-27
Valutatjänster i samband med investeringstjänster
2018-03-27
Investerings- och finansanalys & allm rekom av fi instr
2018-03-27
Investeringstj mm för underligg derivat vid investeringstj
2018-03-27
Mottagande insättningar och andra återbet. medel fr allmänh.
2019-03-04
Portföljförvaltning och -rådgivning
2019-03-04
Förvaring och förvaltning av värdepapper
2019-03-04
Bankfacktjänster
2018-03-27
Utlåning
2018-03-27
Betalningsförmedling
2018-03-27
Utställande av administration av betalningsmedel
2018-03-27
Garantiförbindelser och ställande av säkerhet
2018-03-27
Handel för egen eller kunders räkning med ..(se förteckning)
2006-05-08
Penningmarknadsinstrument (checkar, växlar, depåbevis m.m)
2006-05-08
Utländsk valuta
2005-07-21
Finansiella terminer och optioner
2006-05-08
Valuta- och ränteinstrument
2006-05-08
Överlåtbara värdepapper
SLOVAKIEN
2019-03-04
Förvaring av fi instr för kund samt kontanta medel
2014-07-03
Mottagande insättningar och andra återbet. medel fr allmänh.
2019-03-04
Förvaring och förvaltning av värdepapper
2019-03-04
Bankfacktjänster
2010-06-17
Utlåning
2014-07-03
Betalningsförmedling
Laddar sidan