Företagsregistret

I vårt företagsregister finns företag och personer med tillstånd att erbjuda finansiella tjänster. Registret innehåller även finansiella institut och inlåningsföretag, som enbart är registrerade hos oss. De står inte under vår tillsyn. Företagsregistret uppdateras med en fördröjning på upp till två dagar.

PROETHOS FOND

Gränsöverskridande handel

DatumTillstånd
Finland
2021-03-19
Underrättelse om gränsöverskridande verksamhet inom EES, enligt lag (2004:46) om värdepappersfonder 2 kap. 15 c §
Norge
2021-05-27
Underrättelse om gränsöverskridande verksamhet inom EES, enligt lag (2004:46) om värdepappersfonder 2 kap. 15 c §
Danmark
2021-06-30
Underrättelse om gränsöverskridande verksamhet inom EES, enligt lag (2004:46) om värdepappersfonder 2 kap. 15 c §
Tyskland
2022-01-14
Underrättelse om gränsöverskridande verksamhet inom EES, enligt lag (2004:46) om värdepappersfonder 2 kap. 15 c §
Laddar sidan