Företagsregistret

I vårt företagsregister finns företag och personer med tillstånd att erbjuda finansiella tjänster. Registret innehåller även finansiella institut och inlåningsföretag, som enbart är registrerade hos oss. De står inte under vår tillsyn. Företagsregistret uppdateras med en fördröjning på upp till två dagar.

TF Bank AB

Gränsöverskridande handel

DatumTillstånd
ÖSTERRIKE
2017-07-01
Mottagande insättningar och andra återbet. medel fr allmänh.
2017-07-01
Utlåning
TJECKIEN
2015-07-06
Utlåning
TYSKLAND
2017-07-01
Mottagande insättningar och andra återbet. medel fr allmänh.
2017-07-01
Utlåning
DANMARK
2013-10-10
Utlåning
ESTLAND
2006-12-04
Utlåning
FINLAND
2013-03-07
16. Annan förmögenhetsskada (direkt)
2012-03-12
Mottagande insättningar och andra återbet. medel fr allmänh.
1998-09-24
Utlåning
LITAUEN
2018-01-01
Utlåning
LETTLAND
2013-10-10
Utlåning
NORGE
2017-01-09
Mottagande insättningar och andra återbet. medel fr allmänh.
2003-12-15
Utlåning
POLEN
2012-03-12
Utlåning
SLOVAKIEN
2015-07-06
Utlåning
Laddar sidan