Företagsregistret

I vårt företagsregister finns företag och personer med tillstånd att erbjuda finansiella tjänster. Registret innehåller även finansiella institut och inlåningsföretag, som enbart är registrerade hos oss. De står inte under vår tillsyn. Företagsregistret uppdateras med en fördröjning på upp till två dagar.

Transactor AB

Gränsöverskridande handel

DatumTillstånd
Norge
2013-10-14
Ia) Livförsäkring (direkt), [2 kap. 12 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
2013-10-14
Ib) Tilläggsförsäkring till livförsäkring (direkt), [2 kap. 12 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
2013-10-14
IIa) Giftermålsförsäkring (direkt), [2 kap. 12 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
2013-10-14
IIb) Födelseförsäkring (direkt), [2 kap. 12 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
2013-10-14
III. Försäkring anknuten till värdepappersfonder (direkt), [2 kap. 12 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
2013-10-14
IV. Lång olycksfall- och sjukförsäkring (direkt), [2 kap. 12 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
Laddar sidan