FFFS 2002:19

Föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall

Upphävd 2005-07-01 se FFFS 2005:5

Sammanfattning

I de nya föreskrifterna och allmänna råden finns regler om hur företagens rutiner ska vara utformade för att förhindra att deras verksamhet utnyttjas för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet. Bland annat ställs krav på innehållet i företagens interna instruktioner, utformningen av rapporterings- och beslutsfunktioner, tillämpning av granskningsplikten och genomförandet av utbildning av anställda.

Dokument

Laddar sidan