FFFS 2004:17

Föreskrifter och allmänna råd om rapportering av ägares kvalificerade innehav och ägarintressen

Upphävd 2011-05-01 se FFFS 2011:14

Sammanfattning

Rapporteringsskyldigheten omfattar numera även sparbanker, fondbolag, försäkringsaktiebolag, understödsföreningar, ömsesidiga riksförsäkringsbolag, börser, auktoriserade marknadsplatser, clearingorganisationer, institut för elektroniska pengar, inlåningsföretag samt finansiella institut.

Uppgifterna rapporteras via Finansinspektionens webbplats.

Dokument

Laddar sidan