FFFS 2005:5

Föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall

Upphävd 2009-05-15 se FFFS 2009:1

Sammanfattning

Föreskrifterna och de allmänna råden omfattar såväl åtgärder mot penningtvätt som åtgärder mot finansiering av särskilt allvarlig brottslighet. De medför skärpta regler men ger också vägledning för bland annat policy och instruktioner, identitetskontroll och granskning av misstänkta transaktioner. FI utvecklar också synen på hur risker inom detta område ska hanteras och vad som bör göras för att uppnå en god kundkännedom i samband med företagens affärsförbindelser. För koncerner ges allmänna råd om att de bör verka för etablering av gemensamma interna principer vid utformning av bland annat policy och rutiner för att motverka penningtvätt och finansiering av särskilt allvarlig brottslighet.

Dokument

Laddar sidan