FFFS 2010:11

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2007:2) om krav för att godkännas som kreditvärderingsföretag vid tillämpning av lag (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar

Upphävd 2014-08-02 se FFFS 2014:12 , ändring av FFFS 2007:2

Sammanfattning

En bestämmelse införs i föreskrifterna som innebär att det ställs krav på att ett kreditvärderingsföretag ska offentliggöra information i samband med kreditvärdering av strukturerade produkter. ändr. 2010:11

Dokument

Laddar sidan