FFFS 2014:15

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:4)

Gäller från 2014-08-02 , ändring av FFFS 2007:4

Sammanfattning

Tillämpningsområdet ändras så att Svenska skeppshypotekskassan inte längre omfattas av föreskrifterna. Ändringen gäller från den 2 augusti 2014. ändr. 2014:15

Dokument

Laddar sidan